sobota, 12 września 2015

IKZE w Pramerica – dodatek do ubezpieczeń na życie z oferty ubezpieczyciela

IKZE w towarzystwie ubezpieczeń Pramerica można założyć wyłącznie w połączeniu z inną umową ubezpieczenia na życie. IKZE to umowa dodatkowa – nie występuje samodzielnie. Oszczędzanie na IKZE w Pramerica polega na lokowaniu środków w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oparte o detaliczne fundusze inwestycyjne czterech polskich TFI – Legg Mason, PKO, Pioneer oraz Arka BZ WBK. Ubezpieczyciel nakłada na aktywa dodatkową warstwę opłat za zarządzanie w stosunku do opłat za zarządzanie pobieranych przez TFI. W Pramerica nie założymy IKE.

To jest kolejna część przeglądu wszystkich umów o IKZE dostępnych w 2015 roku na rynku – kolejne będą zebrane pod tym odnośnikiem. Wcześniej omówiłem IKZE w PKOPZUPekaoBanku Spółdzielczym w NadarzynieSkórczu i SieradzuAxa ŻycieNordea PTEAltus TFI i domu maklerskim Millennium. Wcześniej opisałem wszystkie umowy o IKE – ich przegląd można znaleźć pod tym odnośnikiem.

Czy warto założyć IKZE w Pramerica? Czy to dobry pomysł, żeby łączyć umowę ubezpieczenia z dodatkową umową o IKZE? Czy są jakieś korzystniejsze alternatywy?

IKZE Pramerica - oszczędzanie na emeryturę
Kilka słów o IKZE

IKZE działa na trochę innych zasadach niż IKE – warto zapoznać się z nimi w szczegółach zanim przejdzie się do wybierania konkretnej umowy. IKZE i IKE nie wykluczają się wzajemnie – każdy może oszczędzać na jednym i drugim koncie. Polecam również dwa przewrotne artykuły o tym, czym nie są ani IKZE, ani IKE (część pierwszaczęść druga).

Dostawcami usług powiązanych z indywidualnymi kontami zabezpieczenia emerytalnego mogą być:

1. towarzystwa funduszy inwestycyjnych (rejestr funduszy inwestycyjnych)
2. banki komercyjne i spółdzielcze (depozyty bankowe)
3. zakłady ubezpieczeń (ubezpieczenia na życie)
4. domy maklerskie (rachunek inwestycyjny)
5. powszechne towarzystwa emerytalne (dobrowolny fundusz emerytalny)

Decyzja o tym, w jakiej formie utrzymywać oszczędności na IKZE jest kluczowa. Zależy od niej między innymi, jakimi kosztami będą obarczone, na jakie ryzyka będą wystawione oraz na jakie stopy zwrotu właściciel rachunku będzie mógł realistycznie liczyć w krótkim i długim okresie. Więcej w tym praktycznym przewodniku.

Nie każda instytucja finansowa oferuje umowy o indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. W momencie publikowania tego artykułu jest tylko jeden bank komercyjny (ING Bank Śląski), który ma w ofercie IKZE powiązane z depozytem bankowym.

IKZE w Pramerica – szczegóły umowy

IKZE w Pramerica to dodatkowa umowa, którą mogą zawrzeć klienci towarzystwa posiadający ubezpieczenie na życie z oferty Pramerica. Nie da się założyć u tego ubezpieczyciela tylko indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (warunki umowy).

Oszczędności właścicieli IKZE trafiają do ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Pramerica opartych o detaliczne fundusze inwestycyjne polskich towarzystw funduszy inwestycyjnych: Legg Mason, PKO, Pioneer oraz Arka BZ WBK. Do dyspozycji są trzy rodzaje funduszy – uniwersalne akcji polskich, obligacji oraz stabilnego wzrostu. Łącznie klienci Pramerica mają do wyboru 12 różnych funduszy.

Wszystkie fundusze lokują większość swoich środków w polskie aktywa dłużne i udziałowe. Za pomocą IKZE w Pramerica nie osiągniemy dywersyfikacji geograficznej naszych długoterminowych oszczędności.

Ubezpieczyciel nakłada dodatkową warstwę opłat za zarządzanie (ponad opłatę za zarządzanie pobieraną przez TFI). Jest ona pobierana przez umorzenie co miesiąc części jednostek z rachunku (szczegóły tego mechanizmu). Wynosi ona 2,5% wartości aktywów rocznie w funduszach akcji, 1,5% w funduszach stabilnego wzrostu oraz 1% w funduszach obligacji. Stałe opłaty od aktywów mają negatywny wpływ na rentowność inwestycji.

Właściciel IKZE w Pramerica ma prawo do dwóch bezpłatnych zmian alokacji na rachunku poprzez konwersję jednostek, każda kolejna kosztuje 25zł. Ma również prawo do dwóch bezpłatnych zmian alokacji nowych wpłat, każda kolejna kosztuje 25zł.

Pramerica nie narzuca częstotliwości wpłat na IKZE. Ustala jedynie minimalną wartość każdej wpłaty na 100zł.

W przypadku rozwiązania umowy przed upływem 12 miesięcy (wypłata, wypłata transferowa lub zwrot) ubezpieczyciel naliczy opłatę w wysokości 20% zgromadzonych środków (cała tabela opłat i limitów w 2015)

Z umową o IKZE w Pramerica nie jest powiązana żadna suma ubezpieczenia czy inne świadczenia ubezpieczeniowe. To rachunek o charakterze oszczędnościowym. Ubezpieczyciel nie również ryzyka związanego z działalnością inwestycyjną. Nie ma gwarancji utrzymania wartości kapitału czy osiągnięcia zysku. Trzeba jednak pamiętać, że umowa o IKZE to wyłącznie dodatek do innego ubezpieczenia na życie z oferty Pramerica, które może zawierać komponent ochronny (np. na wypadek inwalidztwa)

IKZE z ubezpieczeniem w Pramerica opinie
Dane aktualne we wrześniu 2015

IKZE w Pramerica – podsumowanie i opinia

IKZE w towarzystwie ubezpieczeń Pramerica nie występuje jako osobny produkt. Nie da się założyć tylko IKZE. To dobrowolna umowa dodatkowa dla właścicieli jednego z ubezpieczeń na życie z oferty
Pramerica.

Przy okazji kilku innych umów o IKZE i IKE z ubezpieczycielami (np. Axa, Generali czy Nationale-Nederlanden) pisałem już, że nie jestem zwolennikiem takiego „doklejania” oszczędzania do ubezpieczenia ochronnego. Łącznie tych dwóch funkcji w jeden pakiet niepotrzebnie usztywnia warunki poszczególnych umów i stwarza nieprawdziwe wrażenie, że jedno musi zależeć od drugiego.

Nie musi. Jeśli ktoś chce oszczędzać na odległe cele za pomocą IKZE z funduszami inwestycyjnymi, może to robić bez dodatkowych opłat za zarządzanie dla ubezpieczyciela na rejestrze IKZE w towarzystwie funduszy inwestycyjnych. Moim ulubieńcem w tej kategorii jest IKZE Plus w NN TFI (do niedawna ING TFI), gdzie sam prowadzę IKE. Przekonują mnie obniżone opłaty za zarządzanie dla TFI, brak dodatkowych opłat oraz duży wybór bardzo różnych funduszy.

Jednocześnie, jeśli ktoś poszukuje ochrony ubezpieczeniowej od nieszczęśliwych wypadków, choroby czy śmierci, powinien ocenić ofertę ubezpieczycieli przede wszystkim pod tym kątem, bez komplikowania sobie wyboru przez dodatkowe możliwości typu IKE czy IKZE.

Osobiście prowadzę swoje IKZE od 2012 roku w formie rachunku maklerskiego w domu maklerskim BDM (więcej o tym koncie), a IKE w formie rejestru funduszy inwestycyjnych w NN TFI (gdzie można założyć również bardzo dobre IKZE).

Tutaj znajdują się wszystkie omówienia umów IKZE w 2015, a tutaj znajduje się przegląd umów IKE w 2015.

Warto również przejrzeć inne narzędzia wspomagające oszczędzanie i inwestowanie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

A co Ty sądzisz?