środa, 23 stycznia 2013

Inwestowanie przez Supermarket Funduszy Inwestycyjnych mBanku – 5 ważnych pytań i wątpliwości

Supermarket Funduszy Inwestycyjnych to usługa mBanku, dzięki której możemy bezpośrednio z konta osobistego nabywać i sprzedawać jednostki funduszy inwestycyjnych. To jeden z najlepszych sposobów inwestowania w fundusze, szczególnie pod względem kosztów oraz dostępności towarzystw i funduszy w jednym miejscu.

Jestem klientem mBanku od stycznia 2006r., od października 2006r. (z przerwami) używam Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych do inwestowania w fundusze. Wielokrotnie pisałem o tym systemie na tym blogu (tutaj jego szczegółowe porównanie z platformą BGŻ Optima), ale wciąż otrzymuję kolejne pytania od czytelników.

W tym artykule odpowiadam na pięć ważnych, powtarzających pytań związanych z inwestowaniem w fundusze przy pomocy Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych w mBanku.

podatek Belki Supermarket Funduszy Inwestycyjnych mBank opinieCzy od inwestycji przez Supermarket Funduszy Inwestycyjnych płaci się podatek Belki?

Tak – od zysków osiągniętych na inwestycjach poprzez Supermarket Funduszy Inwestycyjnych pobierany jest 19% podatek od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki). Jeśli inwestujemy w polskie fundusze, obowiązek odprowadzenia tego podatku spoczywa na towarzystwie funduszy inwestycyjnych.

To oznacza, że po zakończeniu zyskownej inwestycji na nasze konto bankowe wróci kapitał oraz zysk pomniejszony już o kwotę podatku Belki. Otrzymamy kwotę netto.

Inaczej jest w przypadku inwestycji w fundusze zagranicznych towarzystw – zyski osiągnięte w ten sposób musimy rozliczyć samodzielnie.

W Supermarkecie Funduszy Inwestycyjnych funkcjonuje kilkanaście funduszy parasolowych, które pozwalają odraczać w czasie zapłatę podatku Belki. To sposób na optymalizację podatkową naszej inwestycji. Chodzi w skrócie o to, że jeśli zmieniamy subfundusze wewnątrz takiego parasola (np. z obligacyjnego na akcyjny), taka konwersja nie skutkuje koniecznością zapłaty podatku od ewentualnego zysku. Będzie on dopiero wymagany przy całkowitym wyjściu z inwestycji poprzez fundusz parasolowy. Tutaj więcej o zasadach działania i korzyściach z funduszy parasolowych.

Jednym ze sposobów całkowitego unikania podatku Belki jest inwestowanie w fundusze w ramach trzeciego filaru (IKE lub IKZE). Nie jest to jednak możliwe w ramach usługi Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych mBanku. mBank ma w swojej ofercie IKE w formie funduszy inwestycyjnych, ale nie jest to część Supermarketu – to zupełnie inny produkt.


Jakie są koszty inwestowania przez Supermarket Funduszy Inwestycyjnych?

Zacznijmy od początku – żeby korzystać z platformy Supermarket Funduszy Inwestycyjnych musimy mieć konto osobiste w mBanku. Nie da się tego obejść. Nie da się inwestować w mBanku w fundusze bez posiadania rachunku bieżącego w tym banku. Tak wygląda konto od środka w części przeznaczonej dla funduszy inwestycyjnych.

Jak się inwestuje w fundusze inwestycyjne w mBanku 2013

Na szczęście – może być on całkowicie darmowy. Jest jedna standardowa opłata (2zł miesięcznie za kartę automatycznie wydawaną do konta), którą możemy jednak łatwo ominąć. Są na to dwa sposoby – pierwszy to wydanie kartą min. 100zł w miesiącu. Wtedy opłata nie będzie pobierana. Drugi sposób to zastrzeżenie karty, anulowanie jej. Możemy tego dokonać jednym telefonem na infolinię mBanku i comiesięczna opłata więcej nam nie grozi.

Wiem z doświadczenia, ponieważ korzystam z karty płatniczej innego banku i gdy tylko mBank wprowadził miesięczną opłatę za nieużywaną Visę Electron, pozbyłem się jej. Używam konta w mBanku głównie po to, żeby obsługiwać swoje inwestycje w fundusze (Supermarket Funduszy Inwestycyjnych) oraz na giełdzie (eMakler).


Czyli konto, za pomocą którego będziemy mogli inwestować w fundusze, możemy mieć kompletnie za darmo bez specjalnego wysiłku. Drugi koszt to wszystkie opłaty manipulacyjne za nabycie oraz zbycie jednostek funduszy inwestycyjnych. Tutaj czeka nas miła niespodzianka – Supermarket Funduszy Inwestycyjnych to jeden z dystrybutorów, którzy nie pobierają tych opłat. Na nasz rejestr trafia dokładnie tyle, ile wpłaciliśmy. Tak to wygląda na karcie informacyjnej ING Subfundusz Akcji:

opłaty Supermarket Funduszy Inwestycyjnych koszty inwestowania


Ale uwaga! Nawet na platformie Supermarket Funduszy Inwestycyjnych mogą znaleźć się fundusze, których zakup będzie obciążony opłatami manipulacyjnymi (za nabycie/zbycie). Przed zakupem sprawdźmy tą informację w karcie produktu na stronach banku.

Jedynym kosztem inwestowania w fundusze, którego nie unikniemy ani w Supermarkecie Funduszy Inwestycyjnych, ani nigdzie indziej, są opłaty za zarządzanie. Są one odliczane co miesiąc od wartości naszego rejestru, a w stosunku rocznym wynoszą ok. 1-4% w zależności od typu funduszu. Koszty zarządzania to informacja jawna i łatwa do znalezienia.

Czy przez mBank można inwestować małe kwoty?

Takjest to jedna z dużych zalet Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych. Każde towarzystwo ustala minimalną kwotę pierwszego zakupu jednostek oraz kolejnych zakupów dla swoich funduszy. Większość popularnych polskich funduszy inwestycyjnych pozwala na inwestycje bardzo małymi kwotami – nawet 50-100zł. Informację o minimalnej pierwszej wpłacie oraz minimalnej wartości kolejnych wpłat znajdziemy w karcie informacyjnej produktu na stronach banku.

minimalna inwestycja Supermarket Funduszy Inwestycyjnych małe kwoty 2013

Co najważniejsze, Supermarket Funduszy Inwestycyjnych nie narzuca harmonogramu kolejnych wpłat. To nie jest plan systematycznego oszczędzania, chyba że sami go sobie stworzymy. W tym sensie słowo supermarket idealnie pasuje do charakterystyki tego narzędzia – obowiązuje całkowita samoobsługa. Dotyczy to tego, jakie fundusze wybieramy, kiedy i za ile kupujemy, kiedy i za ile sprzedajemy, czy robimy to regularnie czy jednorazowo, itp.

Z jednej strony to doskonałe środowisko do inwestowania w fundusze – tanie, elastyczne, wygodne, z dostępem do olbrzymiej gamy funduszy. Możemy dzięki temu narzędziu osiągnąć naprawdę wyrafinowane strategie inwestowania, obejmujące praktycznie rynki całego świata.

Z drugiej strony – wolność oznacza dużo większą odpowiedzialność. Czy jesteśmy w stanie dokonać właściwego wyboru z kilkuset przeróżnych funduszy inwestycyjnych? Na jakiej podstawie? Czy mamy pomysł i strategię dla swoich inwestycji? Co chcemy osiągnąć i czy wiemy, jak nastroić to narzędzie, żeby pomogło nam w osiągnięciu celów?

Z tej perspektywy niskie opłaty oraz możliwość inwestowania małych kwot są trochę złudne. Nie ma praktycznie żadnych barier do inwestowania w fundusze. Wystarczy 100zł, żeby zostać inwestorem. Można w ten sposób inwestować małe kwoty. Tylko jak i po co? W jakie fundusze? Jaki jest cel? Jaki jest czas tej inwestycji? Czy przyniesie to lepsze efekty niż regularne oszczędzanie małych kwot na rachunku oszczędnościowym?


Czy inwestycja w fundusze przez mBank jest bezpieczna?

Wydaje mi się, że początkujący inwestorzy pod pojęciem bezpieczeństwa swoich oszczędności rozumieją dwie różne rzeczy – po pierwsze gwarancję kapitału oraz zysku (brak ryzyka inwestycyjnego) oraz fizyczne bezpieczeństwo swoich środków np. na wypadek bankructwa banku czy towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Przyjrzyjmy się im po kolei.

Inwestowanie w fundusze nie jest bezpieczne w sensie gwarancji zachowania wartości kapitału oraz osiągnięcia zysku. Żadne towarzystwo funduszy inwestycyjnych w żadnym rodzaju funduszu nie gwarantuje nam osiągnięcia zysku. Nawet defensywne fundusze obligacji czy pieniężne, stworzone w celu ochrony wartości kapitału, mogą w krótkich okresach czasu tracić na wartości lub przechodzić dłuższą stagnację.

Szczególnie osoby przenoszące do funduszy środki z lokat bankowych czy obligacji skarbowych mogą być zszokowani zachowaniem wycen w krótkim terminie. Jeśli nie akceptujemy wahań wartości naszego kapitału w czasie, nie powinniśmy w ogóle inwestować w fundusze! Ani przez Supermarket Funduszy Inwestycyjnych, ani w żaden inny sposób!

Ryzyko jest nieodłącznym składnikiem inwestowania w fundusze inwestycyjne i głównym powodem, dla którego możemy na nich ponadprzeciętnie zarobić.


Druga sprawa to fizyczne bezpieczeństwo naszych oszczędności na wypadek bankructwa towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Wiem, że kilku czytelników wyrażało tego typu obawy. W przypadku lokat ochrona osoby oszczędzającej pochodzi z gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Jak jest z funduszami inwestycyjnymi?

Warto wiedzieć, że majątek towarzystwa jest oddzielony od aktywów jego klientów (akcji, obligacji czy certyfikatów, w które inwestuje fundusz). Są one przechowywane przez tzw. bank depozytariusz, podmiot niezależny od towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Dlatego ewentualne kłopoty finansowe towarzystwa nie odbijają się bezpośrednio na jego klientach.

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych podlegają specjalnej ustawie, która w szczegółach opisuje mechanizmy ich tworzenia oraz nadzoru i kontroli nad ich działaniami. Tutaj ustawa, tutaj więcej o bezpieczeństwie środków ulokowanych w funduszach.

Regulacje są takie same bez względu na kanał dystrybucji jednostek funduszy, więc Supermarket Funduszy Inwestycyjnych również w całości im podlega.

Jak szybko dostanę gotówkę po sprzedaniu jednostek funduszy inwestycyjnych?

Realizacja zleceń kupna i sprzedaży jednostek funduszy inwestycyjnych to kontrowersyjny temat, szczególnie w gorących okresach hossy i bessy. Wyceny funduszy akcyjnych mogą się wtedy różnić nawet o kilka procent dziennie, więc jeden dzień zwłoki może sporo zmienić w oczach inwestora. Jeśli na dodatek jest to inwestycja krótkoterminowa (np. kilka miesięcy czy tygodni), klienci towarzystw potrafią zamieniać się w prawdziwych detektywów i dociekać, czy aby na pewno ich zlecenia zostały zrealizowane na czas.

Trochę pary z tego zagadnienia można spuścić inwestując w fundusze zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli długoterminowo. Nie będziemy wtedy pod taką presją, żeby wstrzelić się ze sprzedażą w dzień, kiedy giełda zanotowała akurat szczyt. Jeśli szukamy instrumentu do krótkoterminowej inwestycji na giełdzie, przy którym mamy praktycznie bezpośredni wpływ na cenę zakupu i sprzedaży – warto zainteresować się bezpośrednimi inwestycjami giełdowymi w akcje lub fundusze ETF.

Ale w pełni rozumiem inwestorów, którzy nie chcą się zdawać na łaskę towarzystw w kwestii czasu realizacji zleceń. Też chcę wiedzieć, po jakiej cenie kupuję jednostki w Supermarkecie Funduszy Inwestycyjnych, po jakiej je sprzedaję oraz kiedy gotówka znajdzie się na moim koncie.

mBank stworzył dla swoich klientów specjalną zakładkę w Centrum Inwestora na swojej stronie, gdzie porządkuje te istotne informacje w formie tabel.

czas realizacji zlecenia gotówka Supermarket Funduszy Inwestycyjnych 2013

Na przykład – osobiście inwestuje za pomocą Supermarketu w fundusz indeksowy Ipopema m-INDEKS. Powiedzmy, że 21 stycznia (poniedziałek) do godziny 13:25 składam zlecenie kupna w mBanku. Zostanie ona zrealizowane 22 stycznia (wtorek) wycenie z dnia 22 stycznia (wtorek), a potwierdzenie tej operacji zobaczę na koncie 23 lub 24 stycznia (środa-czwartek).

Godzina zlecenia gra tutaj rolę. Gdybym je złożył po godzinie 13:25 w poniedziałek 21 stycznia, realizacja i wycena przesunęłaby się o jeden dzień (23 stycznia – środa), podobnie jak potwierdzenie operacji widoczne na koncie (24 lub 25 stycznia / czwartek lub piątek).

W ten sposób mBank rozpisuje wszystkie rodzaje transakcji (nabycie, sprzedaż, konwersja) dla każdego funduszu w ofercie Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych.

Ale uwaga! Są to terminy prawdopodobne, a nie gwarantowane. Informacje pochodzą ze statutów funduszy i to od nich zależy terminowość realizacji zleceń. Jak czytamy na stronach mBanku, „w większości przypadków statut daje funduszowi do 7 dni na realizację zlecenia i dopiero po upływie tego czasu powstaje podstawa do reklamacji”.

Inwestowanie w fundusze przez Supermarket Funduszy Inwestycyjnych w mBanku – podsumowanie

Odpowiedzi na te pięć ważnych pytań na pewno nie wyczerpują listy wątpliwości kogoś, kto przymierza się do ulokowania swoich oszczędności w fundusze. Zachęcam do zapoznania się z innymi tekstami na temat tej formy inwestowania, szczególnie tekstem o tym, jak zacząć swoją przygodę z funduszami.

Jestem zdania, że nie każdy powinien inwestować swoje oszczędności w sposób ryzykowny. Dostępność wielu funduszy w ofercie mBanku oraz techniczna łatwość kupowania i sprzedawania jednostek mogą w wielu przypadkach odwracać uwagę od trudniejszych stron inwestowania w fundusze.

Pamiętajmy, że inwestujemy w ten sposób na własną odpowiedzialność, a ryzyko utraty kapitału (szczególnie przy funduszach akcyjnych) jest tak samo realne jak potencjał ponadprzeciętnych zysków. Prawdopodobieństwo zrealizowania się jednego lub drugiego scenariusza zależy wyłącznie od naszych decyzji (co, kiedy i ile kupić; co, kiedy i ile sprzedać). Supermarket Funduszy Inwestycyjnych mBanku to zaawansowane narzędzie, z którego trzeba jeszcze umiejętnie korzystać.1 komentarz:

 1. Witam, świetna strona. Mam szybkie pytanie:
  Przykładowo: dam 10.000zł na poczet jakiegoś inwestora, po dajmy na to roku przyniesie zysk 12%, po odjęciu podatku Belki niech będzie że będę miał 11.000zł.
  i ty pytanie:
  Czy jest możliwość wypłaty jedynie tego tysiąca pozostawiając pozostałe 10 aby dalej były inwestowane? czy trzeba wyjąć całość a potem znów wpłacić 10tyś? Jak to wygląda?
  Z góry dziękuję za odpowiedź

  OdpowiedzUsuń

A co Ty sądzisz?