poniedziałek, 5 października 2015

Którzy ubezpieczyciele oferują IKE i IKZE – podsumowanie i (niezbyt udana) próba rankingu

IKZE można założyć w 7 towarzystwach ubezpieczeniowych. IKE można założyć również w 7 (częściowo innych) towarzystwach ubezpieczeniowych. Mają one formę inwestycyjnego ubezpieczenia na życie. Gromadzenie oszczędności polega na nabywaniu jednostek ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, które są odpowiednikiem funduszy inwestycyjnych w świecie ubezpieczeń życiowych. Część ubezpieczycieli prowadzi IKE lub IKZE wyłącznie jako część większego pakietu ubezpieczeń ochronnych. Spróbujmy zebrać i porównać wszystkie oferty dostępne w 2015.


Którzy ubezpieczyciele proponują najkorzystniejsze umowy IKE lub IKZE? Czy da się stworzyć wyczerpujący ranking IKE i IKZE z ubezpieczeniem na życie?

Więcej o IKE i IKZE

ubezpieczenie na życie IKE i IKZE - oszczędzanie na emeryturę
IKZE działa na trochę innych zasadach niż IKE – warto zapoznać się z nimi w szczegółach zanim przejdzie się do wybierania konkretnej umowy. IKZE i IKE nie wykluczają się wzajemnie – każdy może oszczędzać na jednym i drugim koncie. Polecam również dwa przewrotne artykuły o tym, czym nie są ani IKZE, ani IKE (część pierwszaczęść druga).

Dostawcami usług powiązanych z indywidualnymi kontami zabezpieczenia emerytalnego i indywidualnymi kontami emerytalnymi mogą być:

1. towarzystwa funduszy inwestycyjnych (rejestr funduszy inwestycyjnych)
2. banki komercyjne i spółdzielcze (depozyty bankowe)
3. zakłady ubezpieczeń (ubezpieczenia na życie)
4. domy maklerskie (rachunek inwestycyjny)
5. powszechne towarzystwa emerytalne (dobrowolny fundusz emerytalny)

Decyzja o tym, w jakiej formie utrzymywać oszczędności na IKZE oraz IKE jest kluczowa. Zależy od niej między innymi, jakimi kosztami będą obarczone, na jakie ryzyka będą wystawione oraz na jakie stopy zwrotu właściciel rachunku będzie mógł realistycznie liczyć w krótkim i długim okresie. Więcej w tym praktycznym przewodniku.

Jeśli chodzi o IKZE z ubezpieczeniem na życie, aktualną ofertę w chwili publikacji tego artykułu posiada 7 towarzystw ubezpieczeniowych. Aktualną ofertę IKE z ubezpieczeniem na życie posiada również 7 towarzystw ubezpieczeniowych. Cztery towarzystwa oferują IKE i IKZE, trzy tylko IKZE, a trzy tylko IKE. Tak to wygląda na podsumowaniu.

Kto oferuje ubezpieczenie na życie z IKE i IKZE - ranking
Dane aktualne w październiku 2015
Osobiście prowadzę swoje IKZE od 2012 roku w formie rachunku maklerskiego w domu maklerskim BDM (więcej o tym koncie), a IKE w formie rejestru funduszy inwestycyjnych w NN TFI (gdzie można założyć również bardzo dobre IKZE).

Z „prawdziwą” ochroną czy tylko z inwestycją?

Przyznam się, że ten rodzaj IKE i IKZE wydaje mi się najmniej intuicyjny i najbardziej skomplikowany. Żeby go jednak jakoś uporządkować, proponuję na starcie wyróżnić dwie grupy produktów.

1. IKE i IKZE „samodzielne”, bez przymusowego ubezpieczenia ochronnego lub ochronno-inwestycyjnego
2. IKE i IKZE dostępne wyłącznie jako część większego pakietu ubezpieczeniowego

Jeśli chodzi o IKZE, tylko Aviva, Compensa i PZU pozwalają prowadzić je jako samodzielny produkt oszczędnościowy, bez dodatkowych ubezpieczeń ochronnych lub ochronno-inwestycyjnych, z symboliczną sumą ubezpieczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego. Pozostałe cztery umowy to część większego pakietu ubezpieczeń, w tym ochronnych.

Pięciu ubezpieczycieli ma w ofercie „samodzielne”, oszczędnościowe IKE, z symboliczną sumą ubezpieczenia. Dla pozostałych dwóch indywidualne konto emerytalne musi być częścią większego pakietu ubezpieczeń, w tym ochronnych.

Oszczędzanie i ubezpieczenie IKE i iKZE
Dane aktualne w październiku 2015
IKE emerytura i ubezpieczenie
Dane aktualne w październiku 2015

Wśród IKE i IKZE powiązanych „na twardo” z dodatkowym pakietem ubezpieczeń, pakiety mogą wyglądać bardzo różnie. Na przykład: IKZE w Axa Życie to kombinacja części oszczędnościowej z ubezpieczeniem niezdolności do pracy na skutek nieszczęśliwego wypadku (szczegóły), w Nationale Nederlanden i Generali IKE lub IKZE to opcjonalna umowa do pakietu ubezpieczeń inwestycyjno-ochronnych (szczegóły i szczegóły).

Od razu zaznaczam, że traktuję IKE i IKZE jako narzędzia do gromadzenia oszczędności. Nie mam nic przeciwko ubezpieczeniom, ale konieczność połączenia IKE i IKZE z jakimś pakietem ubezpieczeń ochronnych / inwestycyjnych traktuję jako niepotrzebne ograniczenie oraz spory minus w sytuacji, gdy priorytetem jest skuteczne (= bez nadmiernych kosztów i komplikacji) gromadzenie długoterminowych oszczędności. Wolę osobno założyć IKE lub IKZE adekwatne do moich potrzeb, a osobno ubezpieczyć się od ryzyk, które uważam za istotne w moim życiu.

Nie mam problemu z tym, że ktoś inaczej widzi tę sprawę. W każdym razie dla mnie na starcie IKE i IKZE z większym pakietem ubezpieczeń znajdują się o poziom niżej na skali atrakcyjności w stosunku do „samodzielnych”, oszczędnościowych IKE i IKZE.

Osobiście prowadzę swoje IKZE od 2012 roku w formie rachunku maklerskiego w domu maklerskim BDM (więcej o tym koncie), a IKE w formie rejestru funduszy inwestycyjnych w NN TFI (gdzie można założyć również bardzo dobre IKZE).

Opcje inwestycyjne

Na czym polega oszczędzanie za pomocą IKE lub IKZE z ubezpieczeniem na życie? Na nabywaniu jednostek ubezpieczeniowych funduszy inwestycyjnych. To w gruncie rzeczy kolejne wcielenie funduszy inwestycyjnych, które ostatecznie nabywają za środki uczestników udziałowe i dłużne papiery wartościowe oraz ich pochodne na rynkach kapitałowych.

Zebrałem informacje dotyczące ilości funduszy dostępnych na IKE i IKZE w zakładach ubezpieczeń, w tym tego, czy da się za ich pomocą lokować oszczędności w zagraniczne aktywa (nie wliczałem funduszy akcji Nowej Europy) oraz czy udostępniają jakieś „gotowe” strategie (np. fundusz stabilnego wzrostu). Poniżej podsumowanie:

Oszczędzanie na emeryturę IKE i IKZE - ubezpieczenia
Dane aktualne w październiku 2015

Opłaty, opłaty, opłaty

Kluczem do oceny IKE i IKZE z ubezpieczeniem na życie pozostaje moim zdaniem zbadanie struktury opłat dla naszej umowy. Generalnie towarzystwa ubezpieczeniowe nie należą do niskokosztowych pośredników finansowych. Najczęściej korzystają z drogich, detalicznych funduszy inwestycyjnych obsługiwanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (których jednostki można nabyć u innych pośredników lub bezpośrednio – taniej), a do tego dodają kolejne warstwy opłat, np. za zarządzanie UFK, administracyjną, itp (więcej).

Z punktu widzenia klienta, najgorsza możliwa kombinacja to:
  • opłaty za zarządzanie funduszami dla TFI,
  • opłaty za zarządzanie UFK dla ubezpieczyciela,
  • opłaty od wpłat (o różnych nazwach, np. alokacyjna, wstępna, administracyjna, manipulacyjna)
  • inne opłaty, np. za ryzyko ubezpieczeniowe, za ochronę)

Dla umów z IKZE taką „mega kumulację” opłat utrzymuje PZU Życie. Warto dodać, że w kategorii dostępności funduszy, IKZE w PZU Życie również wypada rozczarowująco (więcej).

Opłaty na  IKZE w zakładach ubezpieczeń
Dane aktualne w październiku 2015 (kliknij, żeby powiększyć)

Nie zdobędę sobie w ten sposób przyjaciół w branży ubezpieczeniowej, ale nie ma żadnego IKZE w formie ubezpieczenia na życie, które chciałbym wyróżnić.

Jeśli chodzi o umowy IKE w zakładach ubezpieczeń, jest tylko jedna umowa, dla której mam trochę sympatii. Mówię o IKE w Aviva. Jeśli dobrze rozumiem OWU i regulamin (więcej), ubezpieczyciel pobiera tylko jedną warstwę opłat za zarządzanie, nie pobiera żadnej składki ochronnej i tylko 160zł jednorazowej opłaty dystrybucyjnej. Jednocześnie zapewnia dostęp do 13 funduszy o bardzo zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych i solidnych wynikach, w tym funduszu aktywów zagranicznych (Aviva Międzynarodowy UFK). IKE w Aviva bardziej przypomina mi przez to (niezłą) umowę o rejestr funduszy inwestycyjnych, a nie ubezpieczenie na życie.

Opłaty na IKE w zakładach ubezpieczeń
Dane aktualne w październiku 2015 (kliknij, żeby powiększyć)

Najlepsze IKE lub IKZE w zakładzie ubezpieczeń – podsumowanie

Nie udało mi się stworzyć typowego rankingu IKE i IKZE z ubezpieczeniem na życie. Na wyróżnienie zasługuje moim zdaniem tylko jedna umowa, która – jeśli dobrze zrozumiałem jej warunki – jest funkcjonalnie najbliższa umowie o rejestr funduszy inwestycyjnych. Chodzi o IKE w Aviva. Możemy się umówić, że to jest zwycięzca rankingu.

Inne umowy o IKE i IKZE z zakładami ubezpieczeń podobają mi się znacznie mnie – również umowa o IKZE w Aviva. Główny powód to nadmierne opłaty, które w długim okresie będą olbrzymią siłą spowalniającą wzrost wartości rachunków klientów. Drugim najważniejszym powodem jest – w przypadku niektórych ubezpieczycieli – „siłowe” powiązanie IKE i IKZE z większym pakietem usług ubezpieczeniowych. Dla mnie IKE i IKZE to przede wszystkim narzędzia do sprawnego gromadzenia oszczędności z wykorzystaniem ulg podatkowych.

Nie widzę uzasadnienia dla wiązania ich „na sztywno” z ubezpieczeniami ochronnymi czy ochronno-inwestycyjnymi. Ale jeśli ktoś poszukuje właśnie takiej kombinacji, czyli ubezpieczenia ochronnego z IKE lub IKZE, takie produkty znajdują się w ofercie zakładów ubezpieczeń (np. Generali, Nationale-Nederlanden, Pramerica). Nie mam kompetencji, żeby pomóc w ich wyborze i szczegółowej konfiguracji.

Osobiście prowadzę swoje IKZE od 2012 roku w formie rachunku maklerskiego w domu maklerskim BDM (więcej o tym koncie), a IKE w formie rejestru funduszy inwestycyjnych w NN TFI (gdzie można założyć również bardzo dobre IKZE).

Tutaj znajdują się wszystkie omówienia umów IKZE w 2015, a tutaj znajduje się przegląd umów IKE w 2015.

Warto również przejrzeć inne narzędzia wspomagające oszczędzanie i inwestowanie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

A co Ty sądzisz?