sobota, 4 lipca 2015

IKE w Generali z ubezpieczeniem na życie ProFamilia – jestem zdecydowanie na nie

Umowa o indywidualne konto emerytalne z towarzystwem ubezpieczeń Generali Życie jest częścią ubezpieczenia na życie ProFamilia. Gromadzenie oszczędności na IKE jest więc w tym zakładzie ubezpieczeń połączone z szerszym pakietem ubezpieczeń. IKE nie występuje jako samodzielny produkt. Z kolei dobrowolny fundusz emerytalny Generali, prowadzony przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Generali, występuje tylko w powiązaniu z IKZE.

Jest to kolejny artykuł w serii omawiającej indywidualne konta emerytalne dostępne w różnych instytucjach finansowych w 2015 roku (wszystkie zostały zebrane w tej zakładce). Do tej pory ukazały się teksty o IKE w PKO BPmBankuPZUPekao SABZWBKIdea BankuING / Nationale-NederlandenAvivaAllianzGetin BankuBanku MillenniumUnion Investment TFIInvestors TFIMetLifeBanku Spółdzielczym w MiliczuSK BankuSilesia Banku oraz KBC TFI.

Jakie są warunki prowadzenia IKE w Generali? Czy rozsądne jest łącznie gromadzenia oszczędności na emeryturę w trzecim filarze z pakietem ubezpieczeń inwestycyjnych i ochronnych ProFamilia? Jak wyglądają opłaty i dostępność opcji inwestycyjnych?

Ubezpieczenie na życie a inne formy gromadzenia oszczędności na IKE

IKE mogą występować w pięciu różnych formach. Towarzystwo ubezpieczeń Generali proponuje tylko jedną z nich – ubezpieczenie na życie. Inne możliwości to:

a) rachunek oszczędnościowy w banku komercyjnym lub spółdzielczym
b) rachunek inwestycyjny w domu maklerskim
c) rejestr funduszy inwestycyjnych w towarzystwie funduszy inwestycyjnych
d) dobrowolny fundusz emerytalny w powszechnym towarzystwie emerytalnym

Więcej w artykule o umowach o indywidualne konto emerytalne w grupie PKO BP, gdzie dostępne są wszystkie rodzaje IKE.

Decyzja o tym, w jakiej formie oraz w jakiej instytucji prowadzić swoje indywidualne konto emerytalne jest kluczowa. Od niej zależy, w jakich aktywach finansowych utrzymywane będą nasze oszczędności, na jakie opłaty i ryzyka będą wystawione oraz na jakie stopy zwrotu będziemy mogli realistycznie liczyć w krótkim i długim okresie. Więcej w tym poradniku.

Przy okazji – warto wiedzieć, że w zakładach ubezpieczeń otworzono do końca grudnia 2014 zdecydowanie najwięcej indywidualnych kont emerytalnych (prawie 70% wszystkich). Na ubezpieczeniach na życie znajduje się ok. 38% wszystkich oszczędności zgromadzonych na IKE.

Z drugiej strony, ubezpieczyciele życiowi mają najniższy wskaźnik „aktywnych” IKE, czyli takich, na które wpłynęły w danym roku jakieś oszczędności. W 2014 wynosił on zaledwie 26%, podczas gdy na IKE w bankach jest to 70%, a na rachunkach maklerskich prawie 60%. Na przeciętne IKE u ubezpieczyciela wpływa też co roku najmniej oszczędności – w 2014 było to 2,8 tysiąca złotych przy 8,6 tysiąca złotych na rachunkach maklerskich i 5,2 tysiąca złotych na dobrowolnych funduszach emerytalnych (źródło).

W zakładach ubezpieczeń IKE jest powiązane z ubezpieczeniem na życie, najczęściej z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. W niektórych przypadkach jest częścią większego pakietu ubezpieczeń, w tym ochronnych (tak jest np. w Nationale-Nederlanden oraz w opisywanym w tym artykule Generali).

Uważam ubezpieczenia inwestycyjne za kosztowny, skomplikowany i nieefektywny sposób gromadzenia oszczędności – napisałem o nich (w tym o własnym, niepowiązanym z IKEwiele krytycznych artykułów. Jestem też sceptycznie nastawiony do łączenia gromadzenia oszczędności za pomocą IKE z ubezpieczeniami ochronnymi w jednym pakiecie ubezpieczeniowym.

Osobiście korzystam z IKE Plus w NN TFI (kiedyś ING TFI) – to umowa oparta o rejestr funduszy inwestycyjnych. Opisałem kiedyś w szczegółach jej zalety i wady, a także proces przenoszenia IKE od innego dostawcyIKE Plus można założyć przez internet.

IKE w Generali z ubezpieczeniem na życie ProFamilia

Ta umowa o gromadzenie oszczędności na IKE jest częścią ubezpieczenia na życie ProFamilia w zakładzie ubezpieczeń Generali. IKE jest dobrowolnym dodatkiem (rozszerzeniem) głównej umowy ubezpieczeniowej. W podobny sposób działa IKE z ubezpieczeniem Sposób na Przyszłość w Nationale Nederlanden.

Jako że IKE w Generali to nie jest samodzielny produkt, musimy najpierw chociażby w ogółach przyjrzeć się ubezpieczeniu na życie ProFamilia. Jest to ubezpieczenie na życie powiązane z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (tzw. polisa inwestycyjna) z opcją rozbudowy o dodatkowe umowy ochronne (np. całkowita niezdolność do pracy, poważne zachorowanie, pakiet dla dziecka) oraz związane z gromadzeniem oszczędności w trzecim filarze (IKE lub IKZE).

W wersji bez dodatkowych umów minimalna miesięczna składka wynosi 70zł i trafia (po odliczeniu opłat) do ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Mimo szczerych chęci nie udało mi się znaleźć w OWU ubezpieczenia ProFamilia, ile wynosi lub jak jest naliczana suma ubezpieczenia. Wydaje się jednak, że w podstawowej wersji świadczenia ubezpieczeniowe powiązane są z wartością polisy (czyli wartością jednostek ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych na rachunku).

Jeśli chodzi o opłaty w tej części pakietu, ubezpieczyciel nalicza między innymi:

a) opłatę administracyjną w wysokości 10,89zł miesięcznie (niezależnie od wysokości składki) przez umorzenie części jednostek z rachunku
b) opłaty za zarządzanie funduszami (wliczone w wycenę UFK)
c) opłatę alokacyjną w pierwszych dwóch latach trwania umowy, która jest powiązana z wiekiem ubezpieczonego i wynosi od 50% do 80% wpłacanych składek

Tylko z tych opłat wynika, że w pierwszych dwóch latach trwania umowy zdecydowana większość składek wędruje do ubezpieczyciela, a nie na rachunek naszej polisy. W kolejnych latach znika co prawda opłata alokacyjna, ale pozostaje opłata administracyjna i inne (np. za ryzyko ubezpieczeniowe). To negatywny czynnik dla rentowności polisy.

Jeśli podpisaliśmy już główną umowę o ubezpieczenie na życie ProFamilia, możemy rozbudować ją o indywidualne konto emerytalne, które zgodnie ze swoim OWU służy do gromadzenia oszczędności i nie jest umową o charakterze ochronnym.

W ramach IKE w Generali ProFamilia mamy do dyspozycji trzy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe o różnej strategii inwestycyjnej (Agresywny, Mieszany, Obligacji). Opłaty za zarządzanie są wliczone w wycenę jednostek (inaczej niż na wielu polisach inwestycyjnych, gdzie pobierane są przez umarzanie części jednostek).

Nigdzie nie znalazłem informacji, czy fundusze na IKE w Generali pozwalają na lokowanie oszczędności poza granicami Polski (dywersyfikację geograficzną).

Jeśli dobrze zrozumiałem załączniki do OWU tego indywidualnego konta emerytalnego, 25% wpłat w pierwszym roku trafi na poczet opłaty za prowadzenie IKE. Wydaje mi się, że ubezpieczyciel deklaruje zwrot tych kosztów przez dopisanie z powrotem jednostek po spełnieniu warunków, ale – szczerze – język OWU jest tak zawiły, że nie rozumiem szczegółów całego mechanizmu (jeśli w ogóle taki mechanizm istnieje). Sorry.

Jeśli dobrze rozumiem załącznik nr 2 do OWU IKE, Generali de facto nalicza 1% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Poniżej fragment, z którego to wydedukowałem:
„Cenę sprzedaży Jednostki uczestnictwa Funduszu oblicza się na dany Dzień wyceny poprzez podwyższenie o 1% wartości Jednostek uczestnictwa ustalonej na ten Dzień wyceny zgodnie z ust. 5.”
Właściciel IKE w Generali może wybrać częstotliwość wpłacania składek. Musi wpłacić minimalnie 20zł w miesiącu, 60zł kwartalnie, 120zł co pół roku lub 240zł, jeśli wybrał składkę roczną.

Klient może wykonywać bez ograniczeń transfery oszczędności między funduszami. Generali ma 5 dni roboczych na zrealizowanie operacji.

IKE Generali z ubezpieczeniem ProFamilia emerytura - opinie
Dane aktualne w lipcu 2015

IKE w Generali – opinia i podsumowanie

Jeśli poszukujemy umowy o indywidualne konto emerytalne, na którym będziemy mogli efektywnie gromadzić oszczędności, IKE w Generali powiązane z ubezpieczeniem na życie ProFamilia to nie jest rozwiązanie dla nas.

Pod pojęciem efektywne gromadzenie oszczędności rozumiem:
a) minimalizowanie zbędnych kosztów
b) dostęp do różnych opcji inwestycyjnych, w tym funduszy aktywów zagranicznych oraz gotowych rozwiązań
c) brak rygorów i ograniczeń innych niż ustawowe

IKE w towarzystwie ubezpieczeń Generali jest częścią większego pakietu ubezpieczeniowego. Nie oceniam w tej chwili szczegółów ubezpieczenia na życie ProFamilia, w tym dodatkowych umów ochronnych. Nie mam takich kompetencji. Ale zdrowy rozsądek podpowiada, że jeśli ktoś przede wszystkim chce gromadzić oszczędności w trzecim filarze, nie powinien wikłać się w skomplikowany pakiet drogich produktów ubezpieczeniowych, który – w tym wypadku – jest niezbędny, żeby założyć indywidualne konto emerytalne.

Zresztą, nawet jeśli ktoś decyduje się na ubezpieczenie ProFamilia, w wersji inwestycyjnej lub inwestycyjno-ochronnej, powinien dwa razy zastanowić się, czy warto dodawać do kompletu umowę o IKE. Korzystniejsze (= tańsze, prostsze, mniej rygorystyczne) indywidualne konto emerytalne założy u innych dostawców nie tracąc nic w Generali.

Osobiście zdecydowałem się na prowadzenie IKE w formie rejestru funduszy inwestycyjnych na IKE Plus w NN TFI (wcześniej ING TFI). Pisałem w szczegółach o motywach tej decyzji i najważniejszych parametrach umowyIKE Plus można założyć przez internet. Z kolei swoje IKZE prowadzę od 2012 w formie rachunku maklerskiego w BM BDM – je również można założyć przez internet.

Tutaj wszystkie artykuły o trzecim filarzeIKE oraz IKZE.

2 komentarze:

 1. Absolutnie fatalny, wręcz katastrofalny produkt. Warto też dodać, że fundusze z grupy Generali nigdy nie miały dobrych wyników. Rozważałem niegdyś nieistniejącą już ofertę DB Emerytura, gdzie Deutsche Bank gwarantował przez 10 lat 6% netto na IKE bądź IKZE, ale w zamian trzeba było wpłacać minimum 100 zł/m-c na fundusze Generali. Pamiętam, że spojrzenie na wyniki tych fundów na analizy.pl było wielce frustrujące... niezależnie, czy był to f. akcji, f. zrównoważony czy f. obligacji.

  Wracając do aktualnej oferty, czyli IKE Generali z ubezpieczeniem Pro Familia , uważam, że państwowy regulator powinien wreszcie zakazać takich produktów. Tu naprawdę nie ma żadnej realnej wartości dodanej związanej z ubezpieczeniem. Jest za to przepadek wielkiej ilości pieniędzy, które idą m.in. na wynagrodzenia akwizytorów, których zadaniem jest wciskanie tego badziewia. Jaka musiałaby być stopa zwrotu z funduszy, aby pokryć te wszystkie opłaty i dać jeszcze klientowi zysk? Chyba tylko Robert Mugabe , dyktator i "geniusz ekonomiczny" Zimbabwe byłby w stanie zapewnić zysk z tej inwestycji, oczywiście wyłącznie na papierze (dla nieobeznanych z tematem - w listopadzie 2008 r. roczna inflacja Zimbabwe wynosiła około 89,7 tryliardów proc., w grudniu 2008 r. urosła do 6,5 nowemdecyliardów (6.5 x 10108) proc., a gdy każdy z obywateli mógł już walutą tego kraju podcierać się w toalecie lub przypalać papierosy, w kwietniu 2009r. w ogóle z niej zrezygnowano - płaci się USD albo dolarem RPA).

  Reasumując - uciekać jak najdalej od tego produktu! z17

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki za komentarze! Też jestem krytyczny wobec tej umowy IKE oraz całej idei uzależniania gromadzenia oszczędnosci na IKE od pakietów ubezpieczeń. To piętrowe konstrukcje (nawet OWU są trudne do pzretworzenia dla osoby z pewnym przygotowaniem w temacie) o ograniczonej wartości dla klienta. Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń

A co Ty sądzisz?