piątek, 3 lipca 2015

IKE z funduszami inwestycyjnymi KBC TFI – wyższa półka

Na indywidualnym koncie emerytalnym w KBC TFI możemy lokować oszczędności w 9 subfunduszy KBC Parasol FIO. Towarzystwo zwalnia posiadaczy rejestru IKE z opłat manipulacyjnych za nabycie jednostek. Nie ma również opłat za transfery oszczędności między funduszami (które są nielimitowane) oraz rezygnację z IKE przed upływem 12 miesięcy. Założenie IKE w KBC TFI odbywa się przez stronę internetową towarzystwa i również nic nie kosztuje.

Jest to kolejny artykuł w serii omawiającej indywidualne konta emerytalne dostępne w różnych instytucjach finansowych w 2015 roku (wszystkie zostały zebrane w tej zakładce). Do tej pory ukazały się teksty o IKE w PKO BPmBankuPZUPekao SABZWBKIdea BankuING / Nationale-NederlandenAvivaAllianzGetin BankuBanku MillenniumUnion Investment TFIInvestors TFIMetLifeBanku Spółdzielczym w MiliczuSK Banku oraz Silesia Banku.

Jakie są inne warunki prowadzenia IKE w towarzystwie funduszy inwestycyjnych KBC? Jak wypadają fundusze KBC TFI na tle konkurencji? Czy warto założyć w tym towarzystwie indywidualne konto emerytalne?

IKE z funduszami inwestycyjnymi KBC TFI
Kto jeszcze dostarcza IKE?

Warto wiedzieć, że indywidualne konta emerytalne mogą dostarczać również inne instytucje niż towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Są to:

a) domy maklerskie (IKE jest powiązane z rachunkiem maklerskim)
b) banki komercyjne oraz spółdzielcze (z depozytem bankowym)
c) zakłady ubezpieczeń (z ubezpieczeniem na życie)
d) powszechne towarzystwa emerytalne (z dobrowolnym funduszem emerytalnym)

Decyzja o tym, w jakiej formie oraz w jakiej instytucji prowadzić swoje indywidualne konto emerytalne jest kluczowa. Od niej zależy, w jakich aktywach finansowych utrzymywane będą nasze oszczędności, na jakie opłaty i ryzyka będą wystawione oraz na jakie stopy zwrotu będziemy mogli realistycznie liczyć w krótkim i długim okresie. Więcej w tym poradniku.

Pomiędzy ofertami IKE w poszczególnych kategoriach mogą występować znaczące różnice (np. w opłatach). W jednym z poprzednich tekstów pisałem o tym, co uważam za najważniejsze cechy dobrego IKE z funduszami inwestycyjnymi. Można je ująć w dwie grupy:

a) opłaty (szczególnie stałe za zarządzanie) i jakość zarządzania
b) dostępność funduszy, limity i ograniczenia

Sprawdźmy, jak wypada w tych kategoriach IKE w KBC TFI.

a) Opłaty i jakość zarządzania na IKE w KBC TFI

Na rejestrze IKE w KBC TFI nabywamy zwykłe jednostki funduszy inwestycyjnych ze standardową opłatą za zarządzanie. Do tej pory tylko PKO TFI, Investors TFI oraz NN TFI (na IKE Plus, które posiadam i polecam) zdecydowały się stworzyć specjalne, tańsze jednostki dla właścicieli indywidualnych kont emerytalnych. W długim okresie stałe opłaty za zarządzanie mają olbrzymi wpływ na rentowność inwestycji (więcej o tej opłacie).

Jak wyglądają opłaty za zarządzanie w KBC TFI? Jest to standard dla polskich, aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych: 4% w skali roku w funduszach akcyjnych, 2,5% w funduszu stabilnego wzrostu, 1,3% w funduszach obligacji oraz 0,9% w funduszu pieniężnym. KBC Globalny Akcyjny pobiera opłatę w wysokości 3% w skali roku, ale jest funduszem funduszy, więc jego łączne koszty podwyższają dodatkowo opłaty pobierane przez fundusze inwestycyjne stanowiące jego aktywa (więcej informacji).

Na szczęście KBC TFI na rejestrze IKE nie dorzuca do stałych opłat za zarządzanie żadnych dodatkowych opłat. Nic nie zapłacimy za założenie rejestru. Towarzystwo nie pobierze z naszych wpłat opłat manipulacyjnych za nabycie jednostek (cała kwota zostanie zainwestowana). Nie będzie też żadnej opłaty w przypadku, gdy zrezygnujemy z IKE przed upływem 12 miesięcy (przez zwrot, wypłatę lub wypłatę transferową).

Czy wysokie opłaty za zarządzanie w funduszach KBC TFI są uzasadnione jakością zarządzania? Długoterminowe wyniki głównych funduszy KBC Parasol FIO są nieznacznie lepsze niż bezpośredniej konkurencji dla poszczególnych typów funduszy. W ofercie towarzystwa nie ma funduszu wyraźnie odstającego na niekorzyść od średniej dla swojej grupy czy funduszu w poważnych tarapatach. Są za to fundusze nagradzane w ostatnim czasie za ponadprzeciętną jakość zarządzania (np. KBC Małych i Średnich Spółek – Alfa 2014 Analizy.pl).

KBC Stabilny na tle średniej dla grupy
KBC Stabilny na tle średniej dla grupy
KBC Pieniężny na tle średniej dla grupy
KBC Małych i Średnich Spółek na tle średniej dla grupy
KBC Małych i Średnich Spółek na tle średniej dla grupy
KBC Papierów Dłużnych na tle średniej dla grupy
KBC Papierów Dłużnych na tle średniej dla grupy
KBC Akcyjny na tle średniej dla grupy
KBC Akcyjny na tle średniej dla grupy

2) Fundusze dostępne na IKE w KBC TFI, limity i ograniczenia

Do dyspozycji właścicieli rejestru IKE w KBC TFI jest 9 funduszy inwestycyjnych reprezentujących różne klasy aktywów oraz profile ryzyka.

Jest jeden fundusz, który pozwala lokować oszczędności poza Polską – KBC Globalny Akcyjny. To plus dla wszystkich, którzy poszukują dla swoich oszczędności w trzecim filarze praktycznych możliwości dywersyfikacji geograficznej.

KBC Stabilny można uznać za gotowe rozwiązanie dla klientów bez ambicji do samodzielnego podejmowania decyzji inwestycyjnych. To fundusz stabilnego wzrostu o długoterminowych wynikach lepszych niż średnia dla tej grupy.

Pod względem dostępu do różnych klas aktywów (szczególnie zagranicznych) oraz gotowych rozwiązań IKE w KBC TFI wygląda więc dobrze, ale przegrywa z NN TFI (wcześniej ING TFI), które na IKE Plus daje dostęp do większej ilości funduszy, w tym funduszy cyklu życia.

Minimalna pierwsza wpłata na każdy z funduszy powiązanych z IKE w KBC TFI wynosi 100zł. Kolejne to 50zł.

Nie ma limitów transferów oszczędności między funduszami. Nie ma też żadnych dodatkowych zasad dotyczących podziału środków między fundusze – obowiązuje pełna dowolność.

IKE w KBC TFI opinie opłaty
Dane aktualne w lipcu 2015

IKE w KBC TFI – opinia i podsumowanie

Jak dla mnie, KBC TFI proponuje jedną z lepszych umów IKE z rejestrem funduszy inwestycyjnych. Wśród jej największych zalet wymieniłbym:

a) brak opłat manipulacyjnych za nabycie i zamianę
b) brak opłat za założenie rejestru oraz rezygnację przed upływem 12 miesięcy
c) brak limitów transferów między funduszami
d) dostęp do funduszy reprezentujących główne klasy aktywów
e) dostęp do funduszu aktywów zagranicznych (możliwość dywersyfikacji geograficznej)
f) ponadprzeciętna jakość zarządzania w KBC TFI
g) możliwość założenia IKE przez internet

Wśród słabości wymieniłbym:

a) „zwykłe” opłaty za zarządzanie w funduszach powiązanych IKE
b) ograniczony dostęp do funduszy aktywów zagranicznych („tylko” KBC Globalny Akcyjny) oraz gotowych rozwiązań („tylko” KBC Stabilny)

IKE w KBC TFI postawiłbym w jednym szeregu z IKE mSkarbiec zakładanym w mBanku, IKE w Legg Mason czy IKE w Union Investment – to generalnie bardzo dobre umowy z pewnymi (różnymi) mankamentami. To jednak wyższa półka niż np. naszpikowane opłatami IKE w PZU TFI czy Pioneer TFI lub bardzo przeciętnym pod względem jakości zarządzania Millennium TFI. Liderem tego rynku pozostają dla mnie IKE Plus w NN TFI (które posiadam i polecam) oraz IKE w PKO TFI z funduszami cyklu zycia.

Tutaj wszystkie artykuły o trzecim filarzeIKE oraz IKZE.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

A co Ty sądzisz?