wtorek, 14 lipca 2015

IKE w Krakowskim Banku Spółdzielczym – nic ciekawego

Kilka banków spółdzielczych wyróżnia się hojnym oprocentowaniem depozytów w formie indywidualnego konta emerytalnego. Do tej grupy należą m.in. SK Bank, Bank Silesia, Podkarpacki Bank Spółdzielczy oraz Bank Spółdzielczy w Miliczu. Do tej grupy nie należy na pewno Krakowski Bank Spółdzielczy, który w chwili publikacji tego artykułu oferuje właścicielom IKE oprocentowanie w wysokości 1,7% w skali roku.

Jest to kolejny artykuł w serii omawiającej indywidualne konta emerytalne dostępne w różnych instytucjach finansowych w 2015 roku (wszystkie zostały zebrane w tej zakładce). Do tej pory ukazały się teksty o IKE w PKO BPmBankuPZUPekao SABZWBKIdea BankuING / Nationale-NederlandenAvivaAllianzGetin BankuBanku MillenniumUnion Investment TFIInvestors TFIMetLifeBanku Spółdzielczym w MiliczuSK BankuSilesia BankuKBC TFIGenerali oraz Podkarpackim Banku Spółdzielczym.

Jakie są inne ważne warunki umowy o indywidualne konto emerytalne w Krakowskim Banku Spółdzielczym? Jakie są opłaty?

IKE w Krakowskim Banku Spółdzielczym
IKE w bankach spółdzielczych

W Polsce działa blisko 600 banków spółdzielczych zrzeszonych w dwóch dużych grupach (Bank Polskiej Spółdzielczości oraz Spółdzielcza Grupa Bankowa). To lokalne instytucje finansowe, które obsługują głównie klientów z najbliższego regionu. Wśród ważnych klientów banków spółdzielczych znajdują się między innymi rolnicy, mali i średni przedsiębiorcy, samorządy oraz lokalna ludność.

To z reguły znacznie mniejsze banki niż ogólnopolskie banki komercyjne. Podlegają jednak w takim samym zakresie Komisji Nadzoru Finansowego, a depozyty klientów są ubezpieczone w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym do kwoty 100 tysięcy euro.

Krakowski Bank Spółdzielczy ma swoją centralę w Krakowie oraz oddziały w Częstochowie, Katowicach, Łodzi, Tarnowie i kilkudzisięciu mniejszych miejscowościach. Jest bankiem niezrzeszonym (samodzielnym).

Nie każde indywidualne konto emerytalne ma formę depozytu bankowego obsługiwanego przez bank spółdzielczy lub komercyjny. IKE może być powiązane również z:

a) rejestrem funduszy inwestycyjnych (w towarzystwach funduszy inwestycyjnych)
b) dobrowolnym funduszem emerytalnym (w powszechnych towarzystwach emerytalnych)
c) ubezpieczeniem na życie (w zakładach ubezpieczeń)
d) rachunekiem maklerskim (w domu maklerskim)

Decyzja o tym, w jakiej formie oraz w jakiej instytucji prowadzić swoje indywidualne konto emerytalne jest kluczowa. Od niej zależy, w jakich aktywach finansowych utrzymywane będą nasze oszczędności, na jakie opłaty i ryzyka będą wystawione oraz na jakie stopy zwrotu będziemy mogli realistycznie liczyć w krótkim i długim okresie. Więcej w tym poradniku.

IKE w Krakowskim Banku Spółdzielczym

Ta umowa o indywidualne konto emerytalne powiązana jest z depozytem bankowym w formie rachunku oszczędnościowego.

W dniu publikacji tego artykułu Krakowski Bank Spółdzielczy proponuje dla depozytów powiązanych z indywidualnym kontem emerytalnym oprocentowanie w wysokości 1,7% w skali roku. To odpowiednik ok. 2,1% w skali roku na “zwykłym” depozycie bankowym nieobjętym tarczą podatkową IKE.

To oprocentowanie niższe nie tylko od najlepszych ofert w niektórych bankach spółdzielczych, ale nawet od części ofert w bankach komercyjnych. Liderem wśród banków komercyjnych pozostaje od dłuższego czasu Bank Millennium (3% w skali roku w momencie publikacij tego tekstu).

Oprocentowanie jest zmienne, ustalane decyzją zarządu banku. Kapitalizacja odsetek następuje raz w roku, na koniec roku kalendarzowego.

Konto jest zakładane bezpłatnie, jego utrzymanie nic nie kosztuje. IKE może być jedynym produktem, jaki posiadamy w Krakowskim Banku Spółdzielczym – nie jest konieczne prowadzenie konta osobistego.

Opłata za rezygnację z umowy (zwrot, wypłata lub wypłata transferowa) w okresie 12 miesięcy od jej podpisania wynosi 150zł.

Umowę można podpisać w dowolnym oddziale banku.

IKE w Krakowskim Banku Spółdzielczym - oprocentowanie

IKE w Krakowskim Banku Spółdzielczym – opinia i podsumowanie

Krakowski Bank Spółdzielczy jest przykładem na to, że nie każdy bank spółdzielczy oferuje wysokie oprocentowanie dla depozytów powiązanych z indywidualnym kontem emerytalnym. 1,7% w skali roku, które obowiązuje w chwili publikacji tego artykułu, to mniej niż stawka WIBOR 3M, po której banki pożyczają sobie nawzajem pieniądze na trzy miesiące i niewiele więcej niż WIBOR ON, po której pożyczają sobie na jeden dzień.

Klienci zainteresowani IKE w formie depozytu bankowego znajdą znacznie lepsze propozycje w innych bankach spółdzielczych, a nawet w niektórych bankach komercyjnych. Właściciele IKE w Krakowskim Banku Spółdzielczym mogą rozważyć przeniesienie się do innego dostawcy, szczególnie jeśli prowadzą umowę w KBS ponad 12 miesięcy (co oznacza zerowe koszty przeniesienia). W przeszłości opisałem, jak w praktyce wygląda przeniesienie IKE.

Osobiście zdecydowałem się na prowadzenie IKE w formie rejestru funduszy inwestycyjnych na IKE Plus w NN TFI (wcześniej ING TFI). Pisałem w szczegółach o motywach tej decyzji i najważniejszych parametrach umowyIKE Plus można założyć przez internet. Z kolei swoje IKZE prowadzę od 2012 w formie rachunku maklerskiego w BM BDM – je również można założyć przez internet.

Tutaj wszystkie artykuły o trzecim filarzeIKE oraz IKZE.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

A co Ty sądzisz?