czwartek, 23 lipca 2015

IKE w Banku Spółdzielczym w Czarnym Dunajcu – ultra lokalny bank, niezłe oprocentowanie

Jeszcze do 1 czerwca tego roku Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu płacił 4,5% w skali roku za depozyty powiązane z indywidualnym kontem emerytalnym. Obecne oprocentowanie wynosi 3,3%, co jest odpowiednikiem prawie 4,1% rocznie na depozycie niepowiązanym z IKE. Z rozmowy z przedstawicielką banku wynika, że BS Czarny Dunajec nie pobiera opłaty za zamknięcie konta przed upływem 12 miesięcy od podpisania umowy (do tej pory spotkałem się z tym tylko w KBC TFI oraz NN TFI).


Jakie są inne ważne warunki umowy o indywidualne konto emerytalne z Bankiem Spółdzielczym w Czarnym Dunajcu? Czy bank pobiera jakieś opłaty? Czy trzeba posiadać konto osobiste? Gdzie znajdują się placówki banku? Czy rachunek można założyć przez internet?

IKE w Banku Spółdzielczym w Czarnym DunajcuIKE w bankach spółdzielczych

W Polsce działa blisko 600 banków spółdzielczych zrzeszonych w dwóch dużych grupach (Bank Polskiej Spółdzielczości oraz Spółdzielcza Grupa Bankowa). To lokalne instytucje finansowe, które obsługują głównie klientów z najbliższego regionu. Wśród ważnych klientów banków spółdzielczych znajdują się między innymi rolnicy, mali i średni przedsiębiorcy, samorządy oraz lokalna ludność.

To z reguły znacznie mniejsze banki niż ogólnopolskie banki komercyjne. Podlegają jednak w takim samym zakresie Komisji Nadzoru Finansowego, a depozyty klientów są ubezpieczone w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym do kwoty 100 tysięcy euro.

Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu działa na terenie powiatu nowotarskiego, suskiego, limanowskiego, nowosądeckiego oraz tatrzańskiego. To bardzo mały, lokalny bank z siedzibą w Czarnym Dunajcu oraz filą w Cichem (Google Maps). Obsługuje przede wszystkim Podhale. Jest zrzeszony w grupie BPS.

Nie każde indywidualne konto emerytalne ma formę depozytu bankowego obsługiwanego przez bank spółdzielczy lub komercyjny. IKE może być powiązane również z:

a) rejestrem funduszy inwestycyjnych (w towarzystwach funduszy inwestycyjnych)
b) dobrowolnym funduszem emerytalnym (w powszechnych towarzystwach emerytalnych)
c) ubezpieczeniem na życie (w zakładach ubezpieczeń)
d) rachunekiem maklerskim (w domu maklerskim)

Decyzja o tym, w jakiej formie oraz w jakiej instytucji prowadzić swoje indywidualne konto emerytalne jest kluczowa. Od niej zależy, w jakich aktywach finansowych utrzymywane będą nasze oszczędności, na jakie opłaty i ryzyka będą wystawione oraz na jakie stopy zwrotu będziemy mogli realistycznie liczyć w krótkim i długim okresie. Więcej w tym poradniku.

IKE w Banku Spółdzielczym w Czarnym Dunajcu

Ta umowa o indywidualne konto emerytalne powiązana jest z depozytem bankowym w formie rachunku oszczędnościowego.

W dniu publikacji tego artykułu Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu utrzymuje dla depozytów IKE oprocentowanie w wysokości 3,3% w skali roku. To odpowiednik ok. 4,1% w skali roku na „zwykłym” depozycie bankowym, od którego pobierany jest podatek Belki. Na początku czerwca 2015 roku zarząd banku zdecydował o obniżeniu oprocentowania z 4,5% rocznie.

Oprocentowanie jest zmienne, ustalane decyzją zarządu banku. Kapitalizacja odsetek następuje raz w roku, na koniec roku kalendarzowego.

Konto jest zakładane bezpłatnie, jego utrzymanie nic nie kosztuje.

Opłata za rezygnację z umowy (zwrot, wypłata lub wypłata transferowa) w okresie 12 miesięcy od jej podpisania nie jest pobierana.

Umowę można podpisać w oddziale banku.

Indywidualne konto emerytalne BS Czarny Dunajec oprocentowanie
Dane aktualne w lipcu 2015

IKE w Banku Spółdzielczym w Czarnym Dunajcu – opinia i podsumowanie

Oprocentowanie IKE w Banku Spółdzielczym w Czarnym Dunajcu jest w momencie publikowania tego artykułu wyższe niż w jakimkolwiek banku komercyjnym. Przegrywa jednak w zestawieniu z kilkoma innymi bankami spółdzielczymi, np. SK Bankiem, Bankiem Silesia czy BS Sokołów.

BS Czarny Dunajec to ultra lokalny i mały bank, obsługujący przede wszystkim potrzeby Podhala. Ma dwie placówki – w Czarnym Dunajcu oraz Cichem (niedaleko Nowego targu i Zakopanego). Dla mieszkańców okolic to może być praktyczne rozwiązanie, dla reszty Polski niekoniecznie. Każdy powinien samodzielnie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy odpowiada mu specyficzna logistyka posiadania IKE w Banku Spółdzielczym w Czarnym Dunajcu oraz czy czuje się dobrze utrzymując swoje oszczędności w tej niewielkiej społeczności. Premia w postaci atrakcyjnego oprocentowania wyraźnie zmalała po 1 czerwca 2015 (spadek z 4,5% do 3,3%).

Osobiście zdecydowałem się na prowadzenie IKE poza systemem bankowym, w formie rejestru funduszy inwestycyjnych, na IKE Plus w NN TFI (wcześniej ING TFI). Pisałem w szczegółach o motywach tej decyzji i najważniejszych parametrach umowyIKE Plus można założyć przez internet. Z kolei swoje IKZE prowadzę od 2012 w formie rachunku maklerskiego w BM BDM – je również można założyć przez internet.

Tutaj wszystkie artykuły o trzecim filarzeIKE oraz IKZE.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

A co Ty sądzisz?